XVII workshop MRAMA

04.10.2018

Del 20 al 23 de novembre tindrà lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona (Cerdanyola del Vallès) el XVII Workshop Mètodes Ràpids i Automatització en Microbiologia Alimentària, organitzat pel Centre d’Innovació, Recerca i Transferència a Tecnologia dels Aliments i el Departament de Ciència animal i dels aliments, i basat en la idea original del Professor Dr. Daniel YC Fung (Kansas State University, Manhattan, Kansas, EUA).

OBJECTIU
Ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals als aliments i l’aigua.

COL·LECTIUS DESTINATARIS
Directors i tècnics d’indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d’altres sectors (microbiològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors veterinaris i altre personal de l’administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres d’investigació; etc.

Pot consultar el PROGRAMA en aquest enllaç: http://jornades.uab.cat/workshopmrama/