Valorització d’excedents de la producció primària per a l’obtenció d’ingredients d’interès per a la indústria

Ingrid Aguiló Aguayo| Programa de postcollita (IRTA)


En el context actual, hi ha un gran nombre d’excedents que es poden produir al sector primari per dificultats d’encaix entre l’oferta i la demanda, per no complir les exigències de mercat, per la generació de coproductes que tenen a veure amb el rendiment comercial/biomassa de la planta o bé per l’estrès abiòtic durant l’etapa de producció.

Mitjançant tècniques de processat d’aquests excedents i coproductes es poden obtenir ingredients o productes de valor i d’interès per les empreses i els consumidor. Així, aquest material pot ser reincorporat a la cadena agroalimentària com a potencial ingredient per la indústria alimentària, generant una gran avantatge ambiental.

Amb aquesta proposta es pretén assolir la capacitat de tenir un inventari de material hortofructícola revaloritzable, i establir quins pretractaments són necessaris per a l’obtenció d’ingredients d’interès per a la indústria. Per aconseguir-ho és necessari comptar amb una bona caracterització tecnofuncional i nutracèutica posterior als processos d’estabilització (és a dir fraccionament i assecatge). Finalment, la seva validació en formulacions de productes convencionals o/i innovadors. Cas exemple, la utilització d’extractes de fruites amb un alt poder edulcorant que permeti substituir el sucre o bé la utilització de fibra de subproductes per la seva incorporació en productes plant-based.

Experiència amb empreses

El target d’aquesta proposta són els productors hortofructícoles i les empreses transformadores que estiguin interessades en valoritzar o incorporar el seus productes a la seva línia de transformació. El grup de recerca ha tingut col·laboracions amb biorefineries i empreses que poden obtenir extractes hortofructícoles amb aplicacions alimentàries potencials. La seva funció ha estat principalment caracteritzar i validar les aplicacions d’aquests ingredients que s’obtenien, així com assessorar les empreses per tal de diversificar-se i identificar el sector al qual poden dirigir-se.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?