Valorització de subproductes grassos procedents de la refinació d’olis i greixos comestibles

Francesc Gaurdiola | Libifood (UB)

Els principals subproductes de la refinació d’olis y greixos comestibles son els anomenats olis àcids (acid oils) i els destil·lats d’àcids grassos (fatty acid distillates), que son subproductes recollits al catàleg de matèries primeres per a pinsos (Reglament UE, 68/2013). No obstant, la composició d’aquests subproductes és molt variable i la seva incorporació en pinsos, a vegades, comporta problemes productius. D’altra banda, la influència de la incorporació en el pinso d’aquests subproductes sobre la qualitat dels productes d’origen animal (carn, peix, ous, etc.) està poc estudiada.

D’altra banda, la refinació dels olis i greixos comestibles dona lloc a altres subproductes, alguns d’ells que també es poden aplicar en alimentació animal (les lecitines) i altres que han de ser utilitzats en altres àmbits degut al seu elevat contingut en contaminants (deodestil·lats).

Experiència amb empreses

Nosaltres, des de fa molts anys, hem treballat caracteritzant aquest subproductes i altres productes grassos. El nostre camp d’estudi ha estat sobretot la influència de la incorporació en pinsos d’olis àcids i de destil·lats d’àcids grassos sobre la qualitat dels productes d’origen animal (carn, peix, ous, etc.). No obstant, per exemple, també hem estudiat la valorització de deodestil·lats en l’àmbit cosmètic.

Aquests projectes quasi sempre han estat en col·laboració amb altres grups de recerca i amb empreses per poder fer una aproximació multidisciplinària, aprofundida i aplicada.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?