Valoració nutricional dels aliments

La informació obtinguda partir de la valoració nutricional dels aliments és utilitzada en general per científics, educadors, nutricionistes, agències governamentals i moltes indústries per tal d’avaluar i millorar l’estat de salut nutricional de la població.

En el cas de la indústria alimentària, l’interès en l’avaluació nutricional es deu principalment a:

 • La legislació en l’etiquetatge d’aliments
 • La caracterització i / o el desenvolupament de nous productes:
 • Cerca de composicions alternatives econòmicament avantatjoses
 • Identificar les diferències d’un producte que fa a productes existents per demostrar la superioritat nutricional
 • Identificar la composició nutricional d’un nou aliment per validar afirmacions nutricionals
 • Dissenyar nous productes que satisfacin necessitats de composició nutricional específiques
 • Identificar nutrients que poden ser afegits a certs aliments per a la seva fortificació
 • Disseny d’aliments dietètics especials que poden ser d’utilitat per al tractament de certes malalties

Aplicacions

 • Recerca. L’estudi epidemiològic de la relació entre la dieta i la salut requereix informació detallada sobre els components nutricionals i no nutricionals dels aliments.
 • Pràctica clínica. Metges i dietistes utilitzen la informació sobre composició d’aliments per a tractar un ampli rang de pacients a partir de la formulació de dietes especials.
 • Enquestes nutricionals i de salut pública. Les dades de composició d’aliments es poden utilitzar per estimar el consum de nutrients i no nutrients a partir d’enquestes dietètiques.
 • Educació nutricional. Les taules de composició d’aliments es fan servir per preparar guies alimentàries i per al desenvolupament de menús per il·lustrar principis nutricionals.