Tractaments de processament d’aliments de polsos elèctrics d’alta intensitat

Els polsos elèctrics d’alta intensitat són una tecnologia ‘no tèrmica’, que aconsegueix generar efectes sobre els aliments similars als que provoca la calor, però a temperatures inferiors a les dels tractaments tèrmics. Gràcies a això són més respectuoses amb el medi ambient que les tecnologies tradicionals i permeten eliminar l’efecte negatiu que té la calor sobre les propietats sensorials i nutritives dels aliments. 

Es tracta d’una tecnologia innovadors molt atractiva per a la indústria alimentària, ja que amb elles es pot millorar la qualitat dels aliments i reduir costos energètics i l’impacte ambiental del procés. A més, s’obtenen aliments sanitàriament segurs sense que la calor perjudiqui les seves propietats sensorials i nutritives, i es perllonga el temps de conservació de l’aliment.

El benefici d’aquests sistemes, en relació als tractaments tèrmics d’esterilització tradicionals, resideix en la obtenció de productes de major qualitat, més estables i menys afectats des del punt de vista organolèptic i nutricional, amb un menor consum energètic i sense additius.

 • Mínim processament, impacte sensorial i nutricional
 • Reducció de l’impacte ambiental
 • Ampliació de l’oferta
 • Satisfà les noves demandes dels consumidors

El processament per polsos elèctrics d’alta intensitat es fa servir majoritàriament en productes alimentaris fluids, aconseguint una millora de la qualitat nutricional dels aliments.

La nostra xarxa compta a l’última tecnologia en polsos elèctrics d’alta intensitat per aconseguir aquests resultats.

Equipament

 • equip PowerMod ™ 25 kW Pulsed Electried Field Treatment System, de Diversified Technologies, Inc. 
 • Sistema de tractament de planta pilot (400 L / h)
 • sistemes de processament en continu i discontinu

Aplicacions

 • productes carnis (pastes i emulsions)
 • sucs (tomàquet, síndria, pastanaga, maduixa i bròquil)
 • llet i derivats lactis
 • ou líquid i ovoproductes
 • xarops, salses, purés, sopes, brous, etc.