Tractament d’aigües residuals i sistemes innovadors de reg aprofitant pells de cítrics

Judith Crespiera Portabella | CRESCA – Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (UPC)

Es proposa una tecnologia capaç d’aprofitar i valoritzar un subproducte de gran abundància de la indústria agroalimentària, com ara les pells de cítrics, el qual, en l’actualitat, no troba gairebé cap aplicació pràctica.
A la solució desenvolupada, les pells es tracten a fi de poder-les emprar en diferents àmbits, com ara la realització de materials bioadsorbents de matèria orgànica, resina bescanviadora de metalls pesants, o reguladors de pH de sòls agrícoles.

Una de les possibles aplicacions industrials és el tractament terciari d’aigües residuals, ja que aquest material natural té la propietat de capturar les restes de metalls pesants que no hagin sigut retirades a través dels tractaments primari i secundari tradicionals de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR). En aquest sentit, les pells tractades actuen com a competidor més econòmic dels productes i les tècniques destinades a obtenir aigua de qualitat per al reg o, fins i tot, aigua de boca.

Una segona aplicació que s’ha indentificat és com a complement en l’elaboració d’un substrat filtrant per a l’aprofitament de l’aigua marina com a medi de reg, sense osmosi prèvia. Aquesta tecnologia de reg amb aigua marina no tractada s’està desenvolupant de forma paral·lela en el mateix grup de recerca (vegeu la fitxa relativa).


EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Actualment s’està col·laborant amb l’entitat Seawater Irrigation Systems (SYS) en l’obtenció d’un substrat que permeti l’aplicació directa de l’aigua marina en un reg per capil·laritat.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?