Tecnologies innovadores per a l’extensió de vida útil dels aliments i procediments per a la seva determinació

Maria Dolors Guàrdia, Pere Gou |  Àrea d’Indústries Alimentàries (IRTA)

La solució del grup permet estudiar l’extensió de la vida útil dels aliments i reduir-ne el malbaratament, mitjançant l’aplicació de diferents tecnologies i la seva determinació (dates de consum preferent/de caducitat) per contribuir a la disminució del malbaratament alimentari. 

Un factor clau per evitar el malbaratament alimentari és la determinació correcta de la vida útil dels aliments i la seva extensió mitjançant la utilització de diferents tecnologies, ja siguin clàssiques, com la tèrmica, o bé de noves/emergents i més respectuoses amb les propietats nutricionals i sensorials, com ara les altes pressions hidrostàtiques (HPP), les microones (MW) i radiofreqüències (RF), l’assecat mitjançant la tecnologia de Pulse Combustion Drying (PCD) i l’envasament.

L’establiment de la vida útil de l’aliment s’ha de dur a terme amb la determinació dels seus factors limitants tant des del punt de vista de seguretat (aliments peribles) com de la qualitat (no peribles). Es tracta de valorar les eines i les alternatives disponibles per a decidir i seleccionar en cada cas el tipus de procediment d’estudi, el paràmetre i sistema de mesura més adequats per l’atribut determinant de la pèrdua d’acceptabilitat de l’aliment.

L’Àrea d’Indústries Alimentàries de l’IRTA disposa d’equips semi-industrials per a l’aplicació dels tractaments necessaris, i a més compta amb una àmplia capacitat analítica per a la determinació de compostos nutricionals, així com de les propietats sensorials dels aliments i la seva acceptabilitat amb panels de degustadors experts i de consumidors.

Experiència amb empreses

Aquest servei és útil per a empreses del sector agroalimentari que necessitin suport en R+D+i per a determinar i estendre la vida útil dels aliments ja siguin peribles o no peribles i ajudar-los a establir la correcta data de marcatge d’aquests. Han mostrat interès per aquesta tecnologia empreses elaboradores d’aliments del sector de la fruita i la verdura, del peix, del sector de derivats carnis, de begudes vegetals.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?