Solucions per a la texturització i funcionalització de proteïnes alternatives

Filiberto Sanchez | Tecnologia i Qualitat Alimentàries (IRTA)

La planta pilot de texturització de proteïnes ofereix un servei per estudiar quin és el potencial dels extractes de proteïnes per obtenir ingredients adequats per la indústria alimentària i alhora disposa de plantes pilot de producció (de productes carnis, lactis i aliments líquids) per testar aquests ingredients en condicions semiindustrials.  Les tecnologies disponibles a IRTA per a la texturització i la millora de les propietats tecnofuncionals de proteïnes vegetals inclouen l’extrusió, per via humida o seca, les altes pressions hidrostàtiques i la gelificació tèrmica. Aquest fet, juntament amb la disponibilitat de plantes pilot per a la realització de tot tipus d’aliments a partir dels ingredients vegetals, permet un avantatge competitiu a l’hora d’abordar el desenvolupament de nous ingredients i/o de nous productes. 

Les tecnologies de texturització es poden aplicar sobre farines o fraccions de les mateixes (concentrats o aïllats proteics) obtingudes a partir de matèries primeres vegetals. Els ingredients resultants estan destinats a l’elaboració de productes alimentaris en els quals l’ingredient desenvolupat pot ser el principal component o no.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

S’està treballant amb empreses fabricants d’anàlegs carnis i lactis i també amb empreses elaboradores d’ingredients.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?