Sistemes òptics per a disminuir el malbaratament alimentari en la indústria

Manuel Castillo Zambudio | Center for Innovation, Research and Transfer in Food Technology (CIRTTA, UAB)

La solució proposada pel nostre grup se centra en reduir les pèrdues de la indústria alimentaria en la fase de producció, en particular, dels sectors làctic i càrnic. La FAO estableix que el 38% del consum total d’energia al sistema alimentari mundial s’utilitza per a produir aliments que es perden o es malmeten, fent evident que les reduccions en el malbaratament són clau per reduir la petjada ecològica del sector.

S’ha elaborat un sistema òptic capaç de reduir la pèrdua de sòlids durant la producció de formatges, en particular a través del control de la fermesa de la quallada i/o la sinèresi, i també controlant canvis en la matèria primera, com ara la mida de les micel·les de caseïna, o bé la capacitat emulsionant i escumant de les proteïnes del xerigot. També es preveu una aplicació en la cocció d’emulsions càrniques.

El sistema es basa en un conjunt de sensors de fibra òptica custom-made, realitzats per encàrrec, que permeten ser utilitzats a escala de laboratori i incorporats en els equips industrials. Per primer cop s’introdueix una tecnologia d’aquest tipus que es pot configurar en línia, la qual, a més a més, és més econòmica i ràpida que les existents actualment en el mercat i permet preses de decisió i rectificacions durant el procés de producció. Aquesta optimització de processos aporta, com a benefici addicional, una disminució dels consums energètics.

Experiència amb empreses

Actualment han manifestat interès per la nostra solució diverses empreses productores d’aliments (end-users), empreses fabricants de maquinària per a la indústria agroalimentària, empreses integradores i de fotònica.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?