Sistemes de bioassecatge per a la recuperació de nutrients i energia a partir de residus sòlids orgànics

Nagore Guerra | Centre Tecnològic BETA (UVIC)

El bioassecatge és un procés biològic que permet maximitzar l’evaporació de l’aigua continguda als residus sòlids orgànics biodegradables, minimitzar els costos energètics i preservar gran part del contingut en carboni orgànic del residu. L’aplicació del bioassecatge, per tant, permet assecar de forma més eficient i econòmica aquells residus orgànics amb alt contingut en aigua però també en nutrients (carboni orgànic, nitrogen, fòsfor i potassi, principalment), i reduir els costos de transport i gestió d’aquest tipus de residus, sobretot en aquelles zones amb excés de nutrients.

Considerant els objectius de transició energètica i lluita contra el canvi climàtic adoptats a la Unió Europea, és rellevant disposar de sistemes que permetin, no només reduir els consums energètics associats al transport i gestió dels residus, sinó també generar productes que es puguin utilitzar com a biocombustibles i/o biofertilitzants. Aquest seria el cas del procés de bioassecatge aplicat, per exemple, a valoritzar dejeccions ramaderes o llots de depuradora (tant urbana com de la indústria agroalimentària), entre d’altres.

El bioassecatge presenta tres grans avantatges: (1) la facilitat de conversió d’un procés de compostatge convencional en un procés de bioassecatge, ja que la inversió seria mínima i es podria aprofitar pràcticament la totalitat de les infraestructures; (2) no es necessiten grans extensions de terreny per a realitzar aquest tipus de tractament, com seria el cas de l’assecatge solar; (3) el consum energètic emprat per a bioassecar un residu està associat únicament a l’aeració forçada, atès que el residu sòlid orgànic es biodegrada naturalment i augmenta la seva temperatura, de manera que no és necessari utilitzar energia tèrmica per a realitzar aquest procés. 

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Empreses del sector de la gestió de residus i subproductes ja han mostrat interès per aquesta tecnologia. 


T’interessa alguna d’aquestes solucions?