Sistema innovador de reg amb aigua de mar per capil·laritat sense dessalinització prèvia

Judit Crespiera Portabella i Oriol Arnal Madrid  | CRESCA – Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (UPC)

A les regions àrides i semiàrides del planeta, com ara el Mediterrani, l’aigua dolça és un recurs cada vegada més escàs, a causa de la demanda creixent en l’àmbit agrícola, industrial i domèstic, i dels efectes del canvi climàtic que està augmentant la freqüència i la intensitat dels períodes de sequera. L’ús de l’aigua de mar, un recurs virtualment inexhaurible, es veu limitat per la capacitat de les plantes dessalinitzadores i per l’alt consum d’energia necessari per al tractament.

Es proposa una solució altament innovadora basada en l’ús d’aigua de mar no tractada pel regadiu. Aquesta tecnologia està basada en el principi físic de capil·laritat i podria suposar una important reducció en l’ús d’aigua dolça per al regadiu de jardins, horts i fruiters, contribuint a la mitigació dels efectes del canvi climàtic, i fins i tot arribar a recuperar extenses superfícies cultivables en regions desèrtiques properes al mar.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

La tecnologia està dirigida a un ampli ventall d’entitats: administracions públiques, empreses privades del sector agrícola i turístic, gremis de jardiners, etc. Ja s’han posat en marxa els primers jardins regats per capil·laritat a Badalona, en col·laboració amb la Fundació Aqua Maris i l’empresa Seawater Irrigation Systems.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?