Servei de disseny i desenvolupament d’aliments funcionals i Nutracèutics

La XIA disposa d’un servei integral pel disseny i desenvolupament d’aliments funcionals mitjançant la utilització d’ingredients i compostos bioactius, així obtenim aliments més saludables, segurs i diferenciats de la resta. Oferim serveis en diversos dels passos necessaris per obtenir un aliment funcional:

Identificació de components bioactius:

  • Identificació analítica de gran varietat de components bioactius en gran varietat de matrius alimentàries mitjançant mètodes avançats d’anàlisi,
  • Estudis de biofuncionalitat del component bioactiu en matrius alimentàries. Són estudis in silico, in vitro, in vivo, epidemiològics i d’intervenció sobre biofuncionalidad dels compostos bioactius en diverses matrius alimentàries.

Obtenció de compostos bioactius i desenvolupament de l’aliment funcional:

Obtenció i desenvolupament d’aliments funcionals a tres nivells: a escala laboratori, a nivell pilot i escalat industrial. 

  • Aïllament, purificació i enriquiment dels ingredients o extractes alimentaris amb més potencial biofuncional. Per això, s’apliquen i optimitzen processos tecnològicament extractius mitjançant l’aplicació de tecnologies alimentàries: sistemes d’extracció accelerada (ASE), extracció en fase sòlida (SPE), microextracció en fase sòlida (SPME), extracció de barra per desorció tèrmica (SBSE), i concentració de solucions en components bioactius mitjançant separació per membrana (nanofiltració, osmosi inversa).
  • Estudis de formulació, estabilitat i assajos de millora de nous productes alimentaris, mitjançant ajustos en les formulacions mitjançant el coneixement d’additius autoritzats, o el coneixement d’indicadors de degradació, o bé aplicant noves tecnologies alimentàries de processament, conservació i envasat.

Avaluació final:

Estudis d’eficàcia mitjançant avaluació del potencial nutricional i saludable dels aliments o ingredients alimentaris mitjançant:

  • Estudis experimentals (models in silico, in vitro, in vivo),
  • Estudis clínics en humans (epidemiològics i d’intervenció).

Aquests inclouen estudis de biodisponibilitat i metabolisme, estudis de biofuncionalidad i estudis nutrigenómicos, proteòmics i metabolòmics.

Estudis de seguretat dels aliments, que comprenen estudis:

  • Toxicològics experimentals in vivo i in vitro,
  • Avaluació de l’exposició a el risc,
  • Informes d’expert
  • Avaluació de la lergenicitat.

Estudis d’acceptació de consumidors mitjançant el disseny i realització d’estudis de preferència de consumidors qualitatius i quantitatius mitjançant panells poblacionals, i mitjançant la interpretació de les preferències dels consumidors segons atributs sensorials, paràmetres de qualitat estàndard (físics i químics), condicions de processament i conservació, i l’anàlisi del comportament de consumidor en situació comercial.