Reactors aerobis de membrana per l’eliminació de matèria orgànica i nitrogen d’efluents residuals

Lidia Paredes | Centre Tecnològic BETA (UVIC)

El mercat necessita solucions tecnològiques per a tractar aquells efluents residuals caracteritzats per un alt contingut en matèria orgànica i nitrogen de manera eficient i econòmica, sense que impliqui la instal·lació de grans infraestructures, que sovint són equivalents al mateix procés productiu industrial. Actualment, les solucions tecnològiques de tractament d’efluents residuals han de ser robustes, compactes i de baix consum energètic donats els actuals objectius Europeus de transició energètica, lluita al canvi climàtic i residu zero tan necessaris de ser integrats a la indústria.

Sovint els efluents residuals orgànics generats a la indústria agroalimentària contenen matèria orgànica (DQO) i nitrogen amoniacal que es poden tractar a través de sistemes convencionals de depuració com ara els basats en fangs actius. Tanmateix, aquests sistemes requereixen tecnologies amb capacitats de tractament molt elevades i alts volums d’operació, tant per a l’etapa de sedimentació com per a l’oxidació biològica. Els reactors biològics de membrana, en canvi, permeten l’oxidació biològica dels contaminants presents a l’aigua residual i la separació del fang de l’aigua tractada en un mateix compartiment, permetent reduir els volums d’operació considerablement (i conseqüentment les dimensions totals de la instal·lació) i la producció de fangs, a la vegada que millorant les eficiències de tractament, ja que permeten treballar amb majors concentracions de biomassa. Aquests sistemes són compactes, molt més eficients que els reactors biològics convencionals i permeten recuperar aigua d’alta qualitat amb potencial de ser reutilitzada a les mateixes instal·lacions.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

S’han engegat col·laboracions amb empreses del sector carni. Més en general, els clients d’aquesta tecnologia són indústries que generen efluents residuals amb alt contingut en matèria orgànica i nitrogen com ho serien les indústries del sector agroalimentari.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?