CARTERA DE SERVEIS TECNOLÒGICS AVANÇATS EN PROTEÏNES ALTERNATIVES

La Xarxa d’Innovació Alimentària – XIA ha agrupat en una cartera de serveis tecnològics avançats un total de 19 propostes sorgides dels Grups de Recerca de la XIA amb solucions innovadores per resoldre els principals reptes del sector en el camp de les proteïnes alternatives.

En el següent llistat podeu conèixer amb detall les fitxes tecnològiques de les diferents propostes dels Grups de Recerca de la XIA en aquest àmbit.

Noves fonts de proteïna alternativa:

Banc de llavors de lleguminoses riques en proteïnes (Ana Rivera)

Fundació Miquel Agustí – UPC

Estudi de la viabilitat de la reducció del percentatge de soja en alimentació de monogàstrics i remugants per fonts de proteïna més sostenible (Nuria Tous)

Nutrició Animal i Producció de Remugants – IRTA

Alternatives sostenibles a l’ús de farina de peix i vegetal com a font de proteïna en aqüicultura (Alicia Estevez)

Programa Aqüicultura – IRTA

Obtenció d’ingredients, concentrats de proteïnes i lípids, per alimentació humana i animal a partir de molturats d’insectes (Silvia de Lamo i Carme Güell)

FoodIE – URV

Plataforma de generació d’hidrolitzats peptídics d’alt valor afegit a partir de subproductes de la indústria agroalimentària (Miquel Mulero)

Nutrigenòmica – URV

Desenvolupament de proteïnes alternatives saludables:

Caracterització de proteïnes i hidrolitzats proteics per a la millora i diferenciació de nous productes mitjançant anàlisi proteòmica   (Fernando Benavente)

Bioanalisi – UB

Anàlisis del cicle de vida de noves fonts de proteïna alternativa  (Joan Colon)

BETA – UVIC

Desenvolupament de solucions ràpides d’anàlisi i control de qualitat de fonts de proteïnes d’origen vegetal mitjançant espectroscòpia NIR (Anna Palou)

Fundació Miquel Agustí – UPC

Disseny, formulació i elaboració d’aliments amb fonts de proteïnes alternatives (Albert Ribas)

Funcionalitat i Seguretat Alimentàries – IRTA

Plataforma per l’obtenció d’aïllats i concentrats de proteïnes alternatives (Ricard Bou)

Indústries Alimentàries – IRTA

Millora de proteïnes alternatives amb Ultra Alta Pressió d’Homogeneïtzació – UHPH  (Toni Trujillo i Victòria Ferragut)

CIRTTA – UAB

Desenvolupament de proteïnes alternatives mitjançant polsos elèctrics i ultrasons (Robert Soliva i Pedro Elez)

Tecnologies Innovadores per a l’Obtenció d’Ingredients i Productes Alimentaris – UdL

Solucions per a la texturització i funcionalització de proteïnes alternatives (Filiberto Sanchez)

Tecnologia i Qualitat Alimentàries – IRTA

Extracció, caracterització i millora de la tecno-funcionalitat de proteïnes alternatives per desenvolupar anàlegs de carn i peix (Dolors Parés)

Tecnologia dels Aliments – UdG

Bio processament de fibra per augmentar la solubilitat i la disponibilitat de la proteïna (Marta Capellas)

CIRTTA – UAB

Proteïna d’insecte per a situacions de dèficit nutricional proteic (Anna Ardévol)

MoBioFood – URV

Consumidor:

CONBELAB – Laboratori de Conducta del Consumidor per conèixer el comportament del consumidor respecte aliments en base a proteïnes alternatives – (Anna Claret)

Programa de Qualitat i Tecnologia Alimentàries – IRTA

Noves aplicacions culinàries de proteïnes alternatives (Laia Badal)

Fundació Alícia

Millora de l’acceptació de les proteïnes d’insectes en restauració col·lectiva a partir d’impressió 3D (Silvia de Lamo)

FoodIE – URV

T’interesa alguna d’aquestes solucions?