Proteïna d’insecte per a situacions de dèficit nutricional proteic

Anna Ardévol | MobioFood (Universitat Rovira i Virgili)

La proteïna derivada de determinats insectes és respectuosa amb el medi ambient i alhora aporta proporcions d’aminoàcids d’elevada qualitat biològica, adequats per consumidors que pateixin dèficits nutricionals, ja que en alguns casos estimulen la ingesta.

El mercat de productes indicats per a tractar la manca de gana és molt reduït. És molt comú que en aquests casos es recomanin productes orientats a cobrir les carències nutricionals dels pacients que pateixen inapetència. Suplements multivitamínics i complements nutricionals són els més comuns i existeix una àmplia oferta. Però aquest tipus de productes no combaten la falta de gana, per tant, no resolen el problema.

Hi ha una demanda de productes estimulants, tant per a nens com per a adults, que actualment no s’està cobrint amb solucions adequades.

El nostre grup proporciona eines per analitzar la funció gastrointestinal de nutrients de manera polaritzada. També es pot dur a terme l’estudi dels canvis en ingesta en rata de laboratori i possibilitat de fer estudis amb col·lectius propers als grups diana identifica.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

L’empresa que proporciona la font d’insecte ha mostrat interès en el projecte, ja que alguns dels insectes estan ja autoritzats pel consum humà, tot i que d’altres es troben en procés d’autorització com a Novel Food.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?