Processament d’aliments per escalfament òhmic (CO)

L’escalfament òhmic és un procés acurat i continu per a l’escalfament de productes, especialment per a productes en trossos com fruites, verdures, espècies i altres aliments. L’escalfament es porta a terme mitjançant corrent elèctric, actuant el producte com a resistència elèctrica. En comparació amb els processos de cocció tradicionals, el producte no s’escalfa mitjançant una superfície calenta, sinó uniformement per tota la seva secció transversal.

Avantatges

 • gran eficiència energètica (95% conversió)
 • redueix el risc de contaminació
 • escalfament ràpid i efectiu
 • processat continu
 • alta capacitat de penetració:CO> RF> MO
 • el perfil de sabor es conserva natural
 • òptima conservació dels colors
 • perfectes fragmentació i estructura
 • major temps de conservació

Aplicacions

La seva alta capacitat de penetració fa que sigui especialment útil en el cas d’aliments particulats:

 • salses
 • purés de fruites
 • ou líquid
 • productes carnis