Polsos elèctrics i ultrasons per a l’obtenció d’ingredients alimentaris naturals a partir de coproductes i subproductes de la indústria alimentària

Pedro Elez, Robert Soliva i Gloria López | Tecnologies innovadores per a l’obtenció d’ingredients i productes alimentaris (UdL)

Els subproductes i coproductes de la indústria alimentària i agrícola representen un recurs valuós des del punt de vista de la bioeconomia circular. Actualment existeixen tècniques capaces d’obtenir compostos d’alt valor afegit a partir d’aquests productes, les quals es basen en mètodes enzimàtics, químics i físics. No obstant, aquestes tenen un alt consum energètic, eficiència limitada, i problemes col·laterals com ara la pèrdua de qualitat dels compostos objectiu, a causa de les altes temperatures necessàries al processament, o bé la dificultat de separar els mateixos de les restes cel·lulars.

La solució proposada pel grup de recerca és una alternativa que utilitza polsos elèctrics i ultrasons d’alta potència, que a partir de l’evidència experimental s’ha demostrat que permet superar les barreres que limiten l’ús dels mètodes actuals. Amb aquesta proposta, s’obre la possibilitat de transformar residus en ingredients naturals segurs i lliures de substàncies químiques, amb un elevat valor nutricional, utilitzant un mètode més senzill i sostenible que garanteix un estalvi energètic important i una alta eficiència de transformació dels productes. 

La demanda d’ingredients naturals, obtinguts a través de processos amb un ús mínim de substàncies químiques, està augmentant de manera molt important, i la solució proposada combina la possibilitat d’encaixar amb aquesta tendència amb la necessitat de desplegar mesures de circularitat, transformant els residus en recursos.

Experiència amb empreses

Actualment han mostrat interès en aquesta solució empreses productores d’ingredients tecnològics i funcionals de sub- i co-productes alimentaris i empreses generadores d’aquests productes (que veuen la possibilitat d’aprofitar-los directament per produir ingredients per a aliments naturals). A banda, aquesta tecnologia també pot interessar a les empreses fabricadores d’equips de polsos elèctrics i ultrasons. 


T’interessa alguna d’aquestes solucions?