Plataforma per l’obtenció d’aïllats i concentrats de proteïnes alternatives

Ricard Bou | Indústries Alimentàries (IRTA)

Hi ha una demanda creixent de proteïna que fa necessària la cerca de proteïnes alternatives que a més han de ser sostenibles i tenir amb un alt valor nutritiu. A la natura trobem diferents fonts de proteïnes de diferents orígens que presenten diferents reptes o dificultats relacionats amb la seva extracció, puresa, valor nutritiu i funcionalitat tecnològica. Sovint es troben casos en què les fonts són riques en altres compostos que dificulten l’extracció en proteïna i per aquest motiu pot ser necessari l’aplicació de nous processos per a augmentar-ne el rendiment. En altres, es tracta d’eliminar compostos no desitjats que poden afectar a la salut (alcaloides, saponines, etc.) o bé les característiques del producte (color, aromes indesitjables per oxidació de greixos, etc.).L’ús d’aïllats facilita la inclusió dels ingredients proteics en les matrius alimentàries. 

La proposta d’obtenció d’aïllats i concentrats de proteïnes alternatives és completament integral i abasta des dels processos d’extracció i obtenció dels aïllats i concentrats proteics i l’ús de tecnologies per donar lloc a nous ingredients. Cal a més destacar que aquests processos es poden fer a nivell de laboratori i portar a terme a nivell d’escala pilot.

Actualment, les plantes pilots de l’IRTA disposen de diferents equips com microones, ultrasons de potència, altes pressions hidrostàtiques, decanter, separació per membranes, “Spray-dryer”, “Pulse Combustion Dryer”.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Es té experiència en l’obtenció d’aïllats i concentrats proteics, que pot ser de gran interès en el camp de les proteïnes alternatives per empreses agroalimentàries, tant d’ingredients com de productes alimentaris destinats al consumidor.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?