Obtenció d’ingredients, concentrats de proteïnes i lípids, per alimentació humana i animal a partir de molturats d’insectes

Silvia de Lamo i Carme Güell | FoodIE (Universitat Rovira i Virgili)

L’obtenció d’ingredients, concentrats de proteïna i lípids, a partir de molturats de larves d’insectes per alimentació humana i animal permet adaptar i/o redissenyar els processos ja existents en l’actualitat aplicats a l’obtenció de proteïnes i greixos animals i vegetals. El desgreixat dels molturats, pas previ per l’obtenció dels concentrats de proteïna, i que a més permet obtenir una fracció lipídica, es porta a terme utilitzant solvents verds per tal de reduir l’impacte ambiental d’aquesta primera etapa.  A partir de la fracció desgreixada es poden obtenir concentrats de proteïna mitjançant tecnologies sostenibles prospectant al màxim el seu perfil nutricional per (1) alimentar animals mono gàstrics  i (2) disposar de proteïnes amb capacitat espumant, emulsificant i gelificant que siguin una alternativa a les proteïnes animals (làctiques) en la formulació d’aliments.

Els seus principals beneficis són:

  • Utilització de solvents verds pel desgreixat. 
  • Aplicació de tecnologies de concentració de proteïnes més sostenibles i amb mínim impacte en el perfil nutricional. 
  • Utilització de proteïnes sostenibles en la formulació d’aliments.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Tot i que encara no hem desenvolupat cap col·laboració amb empreses, la proposta pot ser d’interès per  granges de cria d’insectes i de transformació d’insectes vius en molturats, indústria de pinsos per animals i indústria alimentària.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?