Noves estratègies de control de les malalties fúngiques de fruita per reduir pèrdues i malbaratament en postcollita

Neus Teixidó | Patologia de la Postcollita (IRTA)

La normativa actual marca una clara tendència a reduir l’ús de fungicides de síntesi i va dirigida a augmentar la producció de fruita ecològica i/o amb mínim residu. La disponibilitat actual d’eines per afrontar aquest escenari, de cara als efectes del canvi climàtic i l’aparició de malalties emergents, és molt limitada i es veu imprescindible impulsar la investigació en aquest àmbit.

Des de l’IRTA, s’estan avaluant varies estratègies com a alternatives als tractaments convencionals. Algunes d’elles ja s’estan aplicant, com ara els tractaments amb aigua calenta o l’ús d’agents de biocontrol, malgrat encara requereixin d’investigacions específiques per adaptar-les al patosistema (tipus de fruita i fongs) al qual es pretén aplicar-les. D’altra banda, altres solucions estan encara en TRL baixos i, tot i ser molt prometedores, requereixen esforços de recerca importants perquè es puguin aplicar de forma òptima. És el cas, per exemple, dels tractaments amb radiofreqüències i microones, o l’aplicació de recobriments alimentaris. 

El grup de recerca disposa de gran part dels equipament necessaris per a l’experimentació d’aquests tractaments innovadors. Entre d’altres: càmeres de conservació de fruita i prototips per la realització de tractaments, com ara càmeres de curat, banyeres per tractaments amb aigua calenta, línia de tractaments de fruita, així com laboratoris específics per estudis de patologia i microbiologia.

Experiència amb empreses

S’han iniciat col·laboracions amb diverses empreses del sector agroalimentari en aquest àmbit.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?