Millora de proteïnes alternatives amb Ultra Alta Pressió d’Homogeneïtzació – UHPH

Toni Trujillo i Victòria Ferragut | Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments – CIRTTA (Universitat Autònoma de Barcelona)

La nostra solució utilitza la tecnologia UHPH com a tècnica de modificació proteica per a l’obtenció de concentrats, aïllats i hidrolitzats proteics amb millores en el seu valor nutricional, tecnofuncional i bioactiu, disminuint l’al·lergenicitat del producte.

El tractament d’homogeneïtzació a ultra alta pressió (UHPH) és una tècnica física verda d’alta capacitat per emulsionar i dispersar sistemes heterogenis, radicalment diferent de les tecnologies convencionals que combina diversos mecanismes, entre ells forces mecàniques que inclouen alta pressió, cisallament, turbulència, impacte i cavitació. Aquestes forces d’alta energia acompanyades d’un escalfament controlat d’ultra curta durada, pot ser usada per a processar fluids en la indústria alimentària, millorant les seves característiques microbiològiques, fisicoquímiques i funcionals.

L’aspecte més avantatjós del tractament UHPH és que és respectuós amb el medi ambient, no requereix l’addició de productes químics i no afecta les propietats nutricionals de les proteïnes tractades, alhora que higienitza el producte segons la pressió d’homogeneïtzació utilitzada, i s’ha descrit com a mètode que pot disminuir l’al·lergenicitat de la proteïna tractada.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Aquesta tecnologia i la seva completa planta pilot ja ha estat emprada amb èxit en diversos projectes amb importants empreses alimentàries i és molt prometedora en el camp de les proteïnes alternatives.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?