Mètodes d’anàlisi automatitzats no invasius mitjançant sensors

La demanda del consumidor per productes de més qualitat i més segurs, juntament amb la necessitat de garantir els beneficis empresarials s’ha traduït en les necessitats de traçabilitat i certificació dels processos de producció en la indústria alimentària i, per tant, a millorar contínuament el control de les matèries primeres, el procés de transformació, i el producte final.

En aquest sentit, a la XIA disposem de noves tècniques de millora contínua dels productes i processos que garanteixen la qualitat, la traçabilitat i per a la certificació dels processos de producció en la indústria alimentària a través de sistemes automatitzats no invasius (sensors) d’analisi d’aliments i un complet conjunt d’equipaments especialitzats dotats amb l’última tecnologia.

Avantatges:

 • reducció en el cost de personal i de reactius d’anàlisi
 • major control i captació de dades o paràmetres de qualitat
 • no hi ha contacte amb l’aliment (millor seguretat alimentària)
 • inspecció 100% i a temps real (correcció immediata)

Tipus d’anàlisi avançats disponibles:

Espectrometria de microones Sequid RFQ Scan (10 Hz – 5 GHz) de gran rapidesa en l’obtenció de resultats.

Aplicacions:

 • determinació de propietats dielèctriques
 • determinació del contingut de sal
 • traçabilitat de congelació 
 • composició d’aliments

Infraroig proper (NIR): determinació de la composició (aigua, greix, etc.) i altres paràmetres de qualitat tecnològics d’aliments líquids o sòlids

Equipaments:

 • espectròmetre NIR (T: 35ºC)
 • sondes semiautomàtiques on-line: Fat-O-Meater.
 • espectròmetre de fibra òptica
 • sensors de coagulació CoAgulite
 • sensors de sinèresi LFV

Ultrasons: mesura de gruix de greix i múscul, pes, o composició en diferents zones de la canal.

Equipaments:

 • sondes semiautomàtiques on-line: Ultafom
 • mètodes on-line completament automàtics: Autofom
 • equips no destructius acústics

Fluorimetria: equip no destructiu per fluorimetria

Ressonància magnètica nuclear (RMN): Composició dels aliments.

Oxigen en evases MAP: mesurador d’oxigen (T: -20 – 60 ºC), d’ús senzill i gran fiabilitat

Visió artificial: sistema de càmeres Automatic vision system (VCS 2000).

Aplicacions:

 • detecció de defectes
 • mesura de frescor
 • detecció de cossos estranys en aliments

Tomografia de raigs X: per l’obtenció d’imatges de seccions d’aliments i la mesura exacta de paràmetres de qualitat.

Aplicacions:

 • estudis de l’estructura interna i de la composició (magre, greix, ossos, etc.) d’animals vius i aliments
 • optimització de processos d’elaboració (predicció de el contingut de sal, H2O i aw)
 • estudis de difusió de soluts (sal) en aliments

Nas electrònic: aplicació a l’anàlisi sensorial i a l’estudi de la maduració aromàtica d’aliments.