Estudi de la viabilitat de la reducció del percentatge de soja en alimentació de monogàstrics i remugants per fonts de proteïna més sostenible

Nuria Tous | Nutrició Animal i Producció de Remugants (IRTA)

La soja és la font de proteïna més utilitzada fins al moment per alimentació animal, suposant un gran risc pel medi ambient. Per tant, l’ús de proteïnes alternatives a la soja és indispensable per obtenir un sistema de producció animal més sostenible.

Aquesta proposta permet la producció de proteïna a nivell local a través d’insectes amb poques necessitats de terra i capital, a més el fet de poder alimentar els insectes amb subproductes dóna un valor econòmic a productes que d’altra manera no poden entrar en la cadena alimentaria, en general fent els insectes una font de proteïna més sostenible. A més, la farina d’insecte també pot tenir propietats prebiòtiques el que pot tenir un impacte important sobre la reducció d’ús d’antibiòtics contribuint, així a la reducció de la generació de resistències antimicrobianes. Dins de les proteïnes alternatives, a part dels insectes també podem incloure les algues, altres lleguminoses cultivades a Europa com el pèsol, o les proteïnes unicel·lulars, entre altres.

El procés comprèn des de la caracterització del producte experimental, en aquest cas la proteïna alternativa, a la fabricació del pinso i l’estudi de l’impacte que poden tenir aquestes dietes experimentals en l’espècie animal d’interès fins a estudiar la qualitat final del producte (carn, ous) i l’impacte mediambiental. 

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

S’ha treballat amb empreses destacades de diferents sectors, com el carni, el d’alimentació animal, el vitivinícola i el de la producció d’insectes.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?