Elaboració de nous índexs de maduresa en collita per a la reducció de pèrdues i malbaratament en postcollita

Christian Larrigaudiere| Programa de postcollita (IRTA)

Darrerament s’ha observat, a causa del canvi climàtic i altres factors, un desajust entre la maduresa fisiològica real dels fruits i aquella que mesurem. Com a resultat, de vegades els fruits es cullen amb una maduresa inadequada, que pot induir manca de satisfacció en el consumidor i, per altra banda, produir un increment d’alteracions o desordres fisiològics durant la seva conservació. 

Tot i que la bibliografia sobre la predicció de la maduresa en especies molt conreades com la poma, el préssec i la pera és abundant, els mètodes proposats fins a dia d’avui (com ara els basats en dades climàtiques, respiració, producció d’etilè, contingut de midó, color i fermesa de la polpa) no compleixen amb tots els criteris per a un índex de maduresa satisfactori. En canvi, pel que fa a espècies de producció minoritària, com la figa, la magrana i el codony, hi ha poca o nul·la informació sobre quins són els millors paràmetres a tenir en compte per determinar la millor data de collita segons el seu destí final.

L’absència d’índexs de maduresa més objectius s’associa a dificultats en la logística de conservació i distribució i, en molts casos, a un increment de les pèrdues postcollita. Amb l’objectiu de limitar aquestes pèrdues, la solució del grup busca redefinir els criteris de recol·lecció de les especies presentades anteriorment i definir, per a cadascuna, diferents estats de maduresa de forma objectiva amb l’ajuda de tècniques estàndards i no destructives. Amb l’objectiu d’allargar la vida comercial del producte, també es proposa definir la millor logística d’emmagatzematge i tractament postcollita adaptats a cada estat de maduresa.

La solució proposada pel Programa de Postcollita s’emmarca dins dels objectius específics de diversos projectes de recerca que estudien l’efecte de l’estrès abiòtic en els índexs de maduresa, tant de les espècies més conreades com de les minoritàries. Les metodologies que s’utilitzaran per dur a terme aquestes determinacions seran principalment l’índex d’absorbància de la clorofil·la, el color, la textura, la ressonància acústica i la matèria seca.

Experiència amb empreses

Els clients potencials dels resultats obtinguts són productors, tècnics de centrals hortofructícola i en general, empresaris del sector fructícola. De moment no s’han iniciat col·laboracions amb el món de l’empresa.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?