Disseny, formulació i elaboració d’aliments amb fonts de proteïnes alternatives

Albert Ribas Funcionalitat i Seguretat Alimentàries (IRTA)

L’IRTA compta amb els recursos, equipaments, laboratoris i un equip multidisciplinari d’investigadors i tècnics ideals per permetre i donar suport a empreses i altres entitats en el desenvolupament, formulació i caracterització de productes innovadors, com begudes, snacks i anàlegs carnis, d’alta qualitat nutricional, enriquits amb proteïnes d’alt valor biològic de fonts alternatives a la carn, segurs i del gust del consumidor.

La proposta compta amb el suport d’una àmplia capacitat analítica que permet fer una caracterització exhaustiva de les propietats fisicoquímiques, microbiològiques i sensorials. És especialment rellevant la caracterització del contingut i digestibilitat dels aminoàcids essencials, donat que aquests productes han de substituir el valor biològic de les proteïnes de la carn, a més de les vitamines, àcids grassos i d’altres components propis d’una dieta equilibrada. Així doncs, s’ofereix un desenvolupament de producte orientat a assolir la màxima qualitat nutricional, microbiològica, seguretat i acceptabilitat del producte, el que significa un salt endavant en innovació respecte al desenvolupament de producte convencional.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

S’està col·laborant amb empreses del sector carni, especialment amb  PIMEs.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?