Disseny i desenvolupament de nous aromes, sabors i textures en aliments

La XIA disposa d’un servei integral en diverses de les etapes necessàries pel disseny i desenvolupament de nous aromes, sabors, textures, etc., en aliments. Oferim serveis en diverses de les següents etapes:

1. Identificació de descriptors sensorials

 • Desenvolupament de metodologies analítiques validades per a la definició de descriptors sensorials mitjançant mètodes avançats d’anàlisi (HPLC, GC, …).
 • Identificació de descriptors sensorials ràpids de tipificació i de qualitat d’aliments.
 • Establiment de les diferències de perfil aromàtic, etc., entre productes.
 • Validació de les denominacions d’origen.

2. Obtenció d’ingredients o aromes i desenvolupament d’aliments amb les propietats sensorials desitjades a tres nivells: a escala laboratori, a nivell pilot i escalat industrial:

a) Obtenció d’ingredients sensorials:

 • Extracció, purificació i enriquiment d’aromes i sabors. Extracció sense dissolvents orgànics i enriquiment per microextracció en fase sòlida (SPME),
 • Extracció de barra per desorció tèrmica (SBSE).
 • Disseny i desenvolupament de noves textures, sabors i aromes mitjançant l’aplicació de tecnologies alimentàries i l’estudi d’additius autoritzats per al seu ús en alimentació.

b) Desenvolupament d’aliments amb les propietats sensorials desitjades:

 • Estudis de formulació, estabilitat i assajos de millora. Ajust en les formulacions mitjançant el coneixement d’additius autoritzats (aromes, sabors, …).
 • Aplicació de tecnologies alimentàries de processament, conservació i envasat per mantenir les característiques sensorials dels productes (components volàtils i no volàtils, textura, pigments, …).

3. Estudis d’avaluació que inclouen

Avaluació de les característiques sensorials de l’aliment

Estudis d’acceptació o de preferència amb consumidors

 • Avaluació analítica de les característiques sensorials de l’ingredient o aliment

Mètodes avançats d’anàlisi 

 • Anàlisi química dels compostos volàtils i no volàtils responsables de l’aroma, sabor i color.
 • Anàlisi física del color, textura i reologia (fermesa, …).

Mètodes automatitzats no invasius (sensors)

 • Nas electrònica, NIR. Permet emular la resposta d’un panell de tastadors convencional de manera a eliminar la subjectivitat.
 • Tomografia computeritzada. Permet l’estudi de les estructures internes de tot tipus d’aliments.
 • Anàlisi sensorial mitjançant panell entrenat

Anàlisi sensorial de diversos productes

 • Disseny de la metodologia per a l’anàlisi
 • Panells de degustadors especialitzats: fruites, carnis, lactis, vins i caves, olis, …
 • Disponibilitat de laboratoris d’anàlisi sensorial.
 • Anàlisi i interpretació dels resultats.

Anàlisi de l’comportament de consumidor. màrqueting alimentari

 • Estudis de consumidors (acceptabilitat, preferència, etc.). Es disposa de panells de consumidors espanyols i europeus.
 • Estudis de canals de distribució.