Desenvolupament de proteïnes alternatives mitjançant les tecnologies de polsos elèctrics i ultrasons

UdL | Grup de Recerca Tecnologies innovadores per a l’obtenció d’ingredients i productes alimentaris (Universitat de Lleida)

Les tecnologies de polsos elèctrics i ultrasons són una alternativa sostenible a les tecnologies convencionals d’extracció que permeten obtenir proteïnes alternatives segures, nutritives i lliures que substàncies químiques, preservant les seves propietats tecno-funcionals, tot incrementant el rendiment i reduint el temps d’extracció. 

Les tecnologies de polsos elèctrics i d’ultrasons han demostrat el seu enorme potencial per millorar les propietats tecno-funcionals i la qualitat de les proteïnes, així com la disminució de la seva al·lergenicitat. A més, estan classificades com a assequibles, segures, efectives, i respectuoses amb el medi ambient, fet que permetria conferir la denominació d’etiqueta neta.

Els seus principals beneficis són, per una banda, obtenir proteïnes d’una forma més eficient i sostenible, en comparació amb les tecnologies convencionals d’extracció. Per altra, millorar les propietats tecno-funcionals i nutricionals de proteïnes alternatives, de forma que aquestes siguin iguals o superiors a les de les proteïnes d’origen animal, superant els inconvenients que tenen les tecnologies convencionals de modificació de proteïnes.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Actualment, estem utilitzant aquestes tecnologies en diversos projectes amb empreses que es dediquen a la valorització de subproductes de la indústria alimentària.


¿T’interesa aquesta solució?