Desenvolupament de nous productes amb excedents generats de la producció d’aliments

Laia Badal | Fundació Alícia

Un dels objectius de la Fundació Alícia és introduir elements de sostenibilitat en l’alimentació humana a través de la cuina. Pel que fa a la lluita contra el malbaratament alimentari, des de la Fundació s’ha treballat molt en l’àmbit domèstic, on es malgasten bona part dels aliments, per bé que darrerament s’ha ampliat el focus incloent-hi l’àmbit industrial. 

La proposta és acompanyar les empreses del sector agroalimentari per tal de reutilitzar els subproductes de la fabricació (que normalment es tracten com a residus, es transformen en compost o, com a màxim, s’aprofiten per a l’alimentació animal) i reintroduir-los a la cadena alimentària humana com a ingredients amb valor afegit. De fet, els ingredients fabricats a partir de subproductes poden requerir cert processament per millorar-ne les característiques sensorials. En aquest sentit, l’experiència i la creativitat de la Fundació Alícia en l’àmbit culinari és clau a fi d’obtenir productes valuosos des del punt de vista tècnic i organolèptic, els quals puguin ser competitius en el mercat. 

Experiència amb empreses

Des de l’inici de la seva col·laboració amb empreses del sector agroalimentari la Fundació Alicia compta amb una sèrie de casos d’èxit. En són exemples la producció de caramels a partir del xerigot de la llet, la producció d’okara (proteïnes de la soja) a partir de les restes de la fabricació de begudes vegetals, les fibres residuals dels sucs cold press utilitzades com a ingredients per a les hamburgueses, i la fabricació de molts altres ingredients obtinguts a partir de subproductes com ara potes de gallina, cervell de porc i segó d’arròs, entre d’altres. 


T’interessa alguna d’aquestes solucions?