Crioconcentració d’efluents residuals i subproductes de la indústria agroalimentària per a la recuperació de nutrients i aigua

Mabel Mora | Centre Tecnològic BETA (UVIC)

En l’òptica dels objectius de neutralitat en carboni i residu zero en la manufactura dels seus productes, les activitats econòmiques busquen cada vegada més solucions que permetin estalviar energia i recursos. El mercat de la depuració d’aigües residuals no és cap excepció i necessita ser abastit amb tecnologies que permetin convertir els corrents residuals en matèries primeres de nou fent els processos més competitius i eficients en termes econòmics i mediambientalment sostenibles.

La crioconcentració és un mètode utilitzat principalment en la indústria agroalimentària, per tant es tracta d’una tecnologia que ja està desenvolupada, però se li dona un enfocament diferent. Es tracta d’un procés que permet concentrar efluents líquids mitjançant la congelació i obtenció d’una fracció d’aigua congelada el més neta possible, i una fracció líquida concentrada que contindria, en aquest cas, els soluts d’interès. Es basa en el fet que el congelament és un procés selectiu en què es formen cristalls de gel constituïts essencialment per aigua pura. Durant el procés de congelació, els soluts s’exclouen de la matriu de gel, fet que comporta la separació d’aquesta fracció líquida més neta i un efluent molt més concentrat en soluts que l’inicial.

Es tracta d’una tecnologia funcional, robusta, senzilla d’implementar i operar i demostrada com a tecnologia energèticament més eficient que l’evaporació o els sistemes de membrana, que sovint comporten costos d’inversió i operacionals més elevats que la crioconcentració, fent que l’aplicació d’aquesta tecnologia sigui ideal per a concentrar aquest tipus d’efluents amb soluts valuosos i aigua amb potencial de ser reutilitzada.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

El potencial client d’aquesta tecnologia és la indústria de la tecnologia mecànica industrial, la indústria de la gestió de residus i subproductes, la indústria de l’energia i la indústria agroalimentària. Ja s’han establert contactes amb empreses del sector de la gestió de residus i subproductes i agroalimentari (sector làctic, carni i de begudes).


T’interessa alguna d’aquestes solucions?