CONBELAB – Laboratori de Conducta del Consumidor per conèixer el comportament del consumidor respecte aliments en base a proteïnes alternatives

Anna Claret | Qualitat i Tecnologia Alimentàries (IRTA)

La incorporació de la neurociència en els estudis del comportament del consumidor i de la seva percepció juga un factor clau en la millora de l’acceptació de noves fonts de proteïna, en garantir l’èxit de les campanyes de comunicació o de màrqueting i augmentar l’èxit del llançament de productes elaborats a partir de les mateixes al mercat.

Els estudis neurocientífics del comportament del consumidor permeten avaluar la percepció, l’acceptació i la influència de diferents entorns de compra o consum a nivell de fonts de proteïna (matèria primera), de producte, de disseny de l’envàs i d’estratègies de comunicació entre altres.

L’aplicació de mesures de neurociència del comportament (mesures implícites) aporta una visió més holística, profunda i complementària a l’aportada per les mesures explícites dels factors que són clau en l’acceptació de les fonts de proteïna i en l’èxit dels productes desenvolupats a partir d’aquestes al mercat.

El Laboratori de Conducta del Consumidor (CONBELAB) de l’IRTA, ubicat a Monells (Girona), disposa de diverses tecnologies per a realitzar mesures de comportament tant explícites (auto-reportades) com implícites (sensors neuro-fisiològics).

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Actualment s’estan desenvolupant projectes amb el CONBELAB amb diverses empreses del sector carni.


¿T’interesa aquesta solució?