Caracterització de proteïnes i hidrolitzats proteics per la millora i diferenciació de nous productes mitjançant anàlisi proteòmica

Fernando Benavente | Grup de Recerca Bioanalisi (Universitat de Barcelona)

Les anàlisis proteòmiques basades en espectrometria de masses permeten obtenir informació estructural detallada sobre la composició, concentració, identitat i estructura de les proteïnes i els pèptids presents als aliments, per una caracterització acurada de noves fonts proteiques.

Som experts en el desenvolupament i l’aplicació de tècniques analítiques avançades de separació d’alta resolució acoblades a l’espectrometria de masses per a resoldre problemes analítics complexos relacionats amb proteïnes i la indústria agroalimentària. Oferim la nostra àmplia i avançada expertesa, a més de comptar amb laboratoris propis amb la instrumentació avançada necessària, incloent aproximacions úniques basades en cromatografia de líquids i electroforesi capil·lar acoblada a l’espectrometria de masses.

La informació acurada obtinguda sobre les noves fonts proteiques permet una millor sistematizació del seu desenvolupament, així com una millor diferenciació i protecció respecte a la competència. No hi ha d’altres tècniques analítiques al mercat que permetin caracteritzar les noves fonts proteiques amb aquest nivell de detall.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Disposem d’una àmplia experiència col·laborant en projectes que impliquen anàlisis proteòmiques amb diferents tipus d’entitats (spin-offs, petita i mitjana empresa, multinacionals, hospitals, fundacions, etc.), i en proteïna alternativa estem treballant amb una gran empresa internacional en productes derivats del plasma de porc.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?