Avaluació del potencial nutricional i saludable de components bioactius

A la XIA disposem d’avançats mètodes d’avaluació del potencial nutricional i saludable de components bioactius en diverses matrius alimentàries a partir de la mesura directa dels efectes biològics o bé usant biomarcadors fiables a:

Estudis experimentals o preclínics:

 • in silico (simulació per ordinador)
 • in vitro cel·lular (mecanismes)
 • in vivo en animals (mecanismes)

Estudis clínics:

 • epidemiològic en humans (indirectes)
 • intervenció en humans (directes)

A través d’aquests estudis es pot obtenir informació quant a:

Biodisponibilitat i metabolisme

 • Estudi de l’accés a la circulació sanguínia i a nivell cel·lular dels ingredients funcionals i de components de la dieta en general:
 • Identificació i quantificació de compostos bioactius i els seus metabòlits en fluids biològics (plasma, sèrum i orina) i teixits després de l’administració oral.
 • Avaluació de la digestibilitat de compostos bioactius en models in vitro.

Biofuncionalidad (caracterització fisiològica i bioquímica)

 • Establiment de relació causal entre els nutrients i ingredients funcionals i les funcions de cèl·lules, òrgans i organismes en la prevenció de certs processos fisiopatològics.

Nutrigenòmica, proteòmica i metabolòmica

 • Descripció del proteoma d’un individu després de la ingesta de compostos bioactius (nutrigenòmica)
 • Descripció dels efectes biològics resultants d’aquest proteoma alterat (proteòmica)
 • Determinació del tipus de metabòlits formats i la seva concentració en fluids biològics com a resposta cel·lular a aquests canvis (Metabolòmica)
 • Obtenció de marcadors de consum i marcadors d’efecte (a l’estat de patologies) i les seves possibles interaccions