Aplicació de l’Ultra Alta Pressió d’Homogeneïtzació (UHPH) per a l’allargament de la vida útil d’aliments líquids

Toni Trujillo i Victoria Ferragut | Center for Innovation, Research and Transfer in Food Technology (CIRTTA, UAB)

L’homogeneïtzació a ultra alta pressió (UHPH) és una tecnologia versàtil que té la capacitat d’inactivar microorganismes i enzims, i d’incrementar l’estabilitat física dels fluids per la seva gran capacitat de reduir la mida de les partícules en dispersió. Depenent de la pressió i la temperatura d’entrada del producte utilitzada en el tractament UHPH, es poden assolir altes taxes d’inactivació microbiana semblants a un producte de pasteurització alta, minimitzant l’efecte tèrmic i així salvaguardant les característiques nutricionals del producte.

Des d’una perspectiva de mercat, es tracta d’un benefici econòmic a llarg termini, i de qualitat global de l’aliment, en línia amb el que actualment demanen els consumidors.

El tractament UHPH es pot considerar un nou concepte de processament “tot en un”, respectuós amb el medi ambient, no requereix l’addició de productes químics i no afecta les propietats nutricionals de les proteïnes tractades, alhora que higienitza el producte i, fins i tot, s’ha descrit com a mètode que pot disminuir l’al·lergenicitat de les proteïnes tractades. 

Experiència amb empreses

Aquesta tecnologia es dirigeix a les empreses alimentàries del sector de les begudes (llet i derivats, vins i mostos, sucs de fruites, begudes vegetals de cereals, fruita seca, etc.), els elaboradors de complements alimentaris, la indústria farmacèutica, etc.

A dia d’avui s’han establert contactes amb productors de làctics i begudes vegetals. S’ofereix a les empreses interessades la possibilitat de comprovar, mitjançant proves de concepte, que aquesta tecnologia és adequada als seus productes.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?