Anàlisis del cicle de vida de noves fonts de proteïna alternativa

Joan Colon | Centre Tecnològic BETA (Universitat de Vic)

Les avaluacions de la sostenibilitat actualment requereixen en gran part consultoria externa especialitzada, encarint els costos del procés i requerint una gran dedicació per part del personal de l’empresa interessada. Oferim una solució en forma d’aplicació web per tal d’automatitzar en gran mesura les avaluacions de la sostenibilitat empresarial del sector de la proteïna alternativa.

Amb aquesta solució podem proveir d’informació acurada, veraç i verificada de les empreses del sector de la proteïna alternativa que desitgin realitzar comunicació de la sostenibilitat (ambiental i social) Business to Business (B2B) i Business to Consumer (B2C).

Els principals beneficis d’aquesta solució són:

  • Ecodiseny i optimització de procés. 
  • Identificació de punts crítics de procés i optimització en consum de recursos.
  • Obtenció d’informació ambiental i social verificable (ex. ISO petjada de carboni, estàndards B-CORP, GRI, etc.) per a reporting no financer i comunicació B2B i B2C

En definitiva, la solució busca minimitzar el temps requerit per les empreses i integrar aquests estudis de sostenibilitat en la feina diària de les empreses del sector, reduint costos i dedicació interna de personal.

EXPERIÈNCIA AMB EMPRESES

Es compta amb una àmplia experiència en avaluacions de sostenibilitat en molts sectors, entre ells el de les proteïnes alternatives.


T’interesa alguna d’aquestes solucions?