Anàlisi del contingut de microplàstics per la prevenció del malbaratament de peix i marisc

Jaume Folch López | TecnATox (URV)

La contaminació per microplàstics és un tema emergent de gran actualitat, que afecta multitud d’aspectes ambientals, tant des del punt de vista ecològic com socioeconòmic. Tot i que cada vegada s’hi està duent a terme més recerca, queden encara força incògnites sobre les conseqüències de la ingestió de partícules per a l’organisme humà, com a resultat de la contaminació d’aliments com ara peix i marisc. De fet, el risc principal podria ser generat, més que pel plàstic en sí, per les substàncies tòxiques orgàniques i inorgàniques que s’hi adhereixen per forces electrostàtiques. 

Així mateix, la detecció i anàlisi de microplàstics, tant al medi ambient com en productes alimentaris, és una altra qüestió que no està resolta de forma satisfactòria: de fet, no es disposa encara d’un protocol validat a nivell comunitari. Tot i així, la normativa nacional i internacional sobre la contaminació per plàstic i microplàstic està en fase de revisió i s’esperen canvis radicals de cara al futur immediat. Això podria comportar la introducció de noves normes i límits pel que fa al contingut de microplàstics en els aliments, inclòs peix i marisc i el medi en què es crien. 

L’objectiu de la present proposta és proporcionar l’equipament necessari per detectar i, alhora, quantificar la càrrega de micro i nanoplàstics en productes d’origen marí i d’aigua dolça. Amb aquest instrument serà possible estimar a priori la contaminació de productes com peix i marisc i, conseqüentment, prevenir-ne el malbaratament a posteriori, en el cas en què es detectés una contaminació excessiva en estocs de producte comercialitzat. 

Experiència amb empreses

Des de la prevenció del malbaratament d’aliments, aquesta tecnologia s’aplicaria a la indústria alimentària dels productes d’aqüicultura, així com en general d’origen marí o d’aigües continentals. 


T’interessa alguna d’aquestes solucions?