Allargament de la vida útil dels aliments a través de recobriments comestibles i biofilms

Idoia Codina, Isabel Achaerandio | Enginyeria Agroalimentària (UPC)

La utilització de materials sostenibles en l’envasat d’aliments és una necessitat industrial creixent, i la reproducció de les propietats de les resines plàstiques convencionals (permeabilitat i punt de fusió, entre d’altres) suposa un dels principals reptes en aquest àmbit. L’obtenció de substàncies que puguin actuar com recobriments comestibles i/o polímers biodegradables és una de les línies que estan desenvolupant-se arreu del món: polisacàrids d’algues (alginats), de crustacis (quitosan) i diverses proteïnes (sèrum de llet, entre d’altres) han estat utilitzats per diferents grups de recerca i aplicacions industrials durant els darrers anys, i totes les substàncies emprades fins a dia d’avui presenten avantatges i inconvenients.

La proposta del grup és d’obtenir el mucílag necessari per a l’estabilització dels gels proteics a partir del filo-cladodi de la figuera de moro (Opuntia ficus-indica), planta d’origen americà i actualment distribuïda arreu del món, inclosa l’àrea mediterrània, on té caràcter invasiu i competeix amb la flora autòctona. Atès que en el mercat s’està observant una tendència a proposar diverses alternatives als polímers plàstics, les quals puguin contribuir a aquest canvi tecnològic, la nostra proposta es distingeix de les altres pel fet de substituir el plàstic amb un material sostenible, de proximitat, i fins i tot generar un impacte positiu en el medi natural a nivell local, contribuint al control d’una espècie invasora, en el cas en que s’aprofitessin plantes salvatges.

S’han optimitzat, a escala de laboratori, els mètodes d’extracció del mucílag amb tractaments físics no tèrmics que permeten un rendiment més elevat respecte als publicats en els darrers anys. Així mateix, s’han determinat possibles aplicacions en aliments, en baies i fruita tallada. La solució podria englobar des de la producció al camp de la matèria primera (planta), fins al disseny de la maquinària optimitzada per a l’extracció, així com la preparació i obtenció dels films i/o recobriments, per allargar la vida útil dels aliments. 

Experiència amb empreses

Tot i que encara no s’han materialitzat col·laboracions amb empreses en aquest àmbit, la proposta podria interessar a les empreses del sector industrial alimentari i farmacèutic.


T’interessa alguna d’aquestes solucions?