Sessions col·laboratives per la priorització dels reptes del sector agroalimentari

20.04.2021

Durant les dues últimes setmanes més de 60 investigadors de la XIA que formen els nostres Comitès d’Experts, ens hem reunit en 4 sessions col·laboratives per prioritzar els eixos estratègics que abordarà la xarxa en els nostres 4 àmbits d’actuació: Gastronomia i Qualitat Sensorial, Sostenibilitat, Qualitat i Seguretat Alimentària i Nutrició i Salut. 

Ho hem fet mitjançant dinàmiques de col·laboració orientades a resultats en tallers d’innovació oberta i innovació disruptiva. En aquestes sessions, els representants dels diferents Comitès d’Experts han analitzat els diferents reptes complexos que afronta el sector agroalimentari recollits dels principals plans estratègics alimentaris catalans, estatals i europeus, per després prioritzar-los segons les capacitats i interès dels nostres Grups de Recerca.

Amb aquests reptes prioritzats, corresponents a cadascun dels nostres àmbits d’actuació, ara passarem a una segona fase de cerca de solucions per construir nous projectes conjunts d’R+D+I  innovadors amb altres agents de tot l’ecosistema agroalimentari.