Salut intestinal: una alternativa a l’ús d’antibiòtics en la nutrició d’animals monogàstrics

23.02.2022

La producció animal es considera la causa més important d’aparició de resistència als antibiòtics

En producció animal, els antibiòtics s’addicionen de manera habitual al pinso o a l’aigua de beguda amb l’objectiu prevenir infeccions. Encara que les dades a Catalunya indiquen una reducció progressiva de la presència d’antibiòtics al pinso (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 2019), el seu ús en nutrició animal suposa un 70 % del consum d’antibiòtics arreu del món. Fins i tot, encara es preveu que aquest percentatge augmenti en un futur proper en resposta a l’escalada en la demanda de carn per part dels països en desenvolupament (O’Neill, 2014; Van Boeckel et al., 2015). La producció animal es considera, per tant, la causa més important d’aparició de resistència als antibiòtics.

Cal tenir en compte que aquesta problemàtica podrà esdevenir la primera causa de mort al mon si no es posen els recursos necessaris per impedir-ho (O’Neill, 2014). És per aquest motiu, que la recerca d’estratègies alternatives a l’ús d’antibiòtics en la nutrició d’animals monogàstrics pren una importància cabdal.

Aquestes estratègies cal que tinguin en consideració que 1) la reducció en l’ús dels antibiòtics pot comportar un augment en la incidència d’infeccions alimentàries causades per Salmonella spp. o Campylobacter spp., entre d’altres; i 2) les pèrdues econòmiques que pot suposar l’increment de les infeccions, i per tant de la mortalitat, dels animals causades per aquesta reducció (Wierup, 2000; Dahiya et al., 2006; Choct, 2001). Fins i tot, en aquells casos en què els animals no presenten símptomes clínics evidents, les infeccions poden tenir efectes negatius sobre el seu creixement i la seva salut.

Així doncs, per abordar aquest problema, és essencial que hi hagi un enfocament multidisciplinari que tingui la finalitat de reduir l’ús d’antibiòtics sense reduir l’eficiència productiva. Aquest enfocament engloba la millora no només de les pràctiques en la ramaderia, de la bioseguretat i de la vacunació, sinó també de la salut intestinal dels animals.

Figura 1. Components clau de la funció intestinal de barrera.

En aquest sentit, per assegurar una salut intestinal òptima, cal una recerca capdavantera que ampliï el coneixement del mecanisme d’acció d’ingredients i additius que promoguin la integritat morfològica i funcional del tracte gastrointestinal, del sistema immunitari i de la microbiota intestinal (Figura 1). Per exemple, els probiòtics, prebiòtics, i altres components bioactius derivats dels aliments són estratègies prometedores en el manteniment o restauració de la integritat de la barrera intestinal (Adedokun i Olojede, 2019).

Missatge clau

A l’era post-antibiòtics de la producció animal, el manteniment de la barrera intestinal ha de prendre un valor rellevant. Per a que així sigui, cal que la investigació avanci en el coneixement de l’efecte que tenen els ingredients i additius utilitzats en l’alimentació d’animals monogàstrics sobre la salut intestinal.

Bibliografia

  • Adedokun SA and Olojede OC. Optimizing gastrointestinal integrity in poultry: The role of nutrients and feed additives. Front.Vet.Sci. 2019;5:348.
  • Choct M. Alternatives to in-feed antibiotics in monogastric animal industry. ASA Technical Bulletin. AN30 2001;1-6.
  • Dahiya JP, Wilkie DC, Van Kessel AG, DrewDahiya MD. Potential strategies for controlling necrotic enteritis in broiler chickens in post-antibiotic era. Anim Feed Sci Tech. 2006;129:60-88.
  • Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Memòria anual sobre la situació de la seguretat alimentària a Catalunya. 2019. http://acsa.gencat.cat.
  • O’Neill J. Antimicrobial resistance: tackling a crisis for the health and wealth of nations. Rev Antimicrob Resist. 2014. http://amr-review.org/Publications.
  • Van Boeckel TP, Brower C, Gilbert M, Grenfell BT, Levin SA, Robinson TP, Teillant A, Laxminarayan R. Global trends in antimicrobial use in food animals. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112:5649-54.
  • Wierup M. The control of microbial diseases in animals: alternatives to the use of antibiotics. Int J Antimicrob. 2000;14:315-9.

Aquest article ha estat elaborat gràcies a la col·laboració de:


Joaquim Brufau
Investigador Emèrit especialitzat en Nutrició Animal de l’IRTA – Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Generalitat de Catalunya)


Raquel Martín-Venegas, Ruth Ferrer, Alba Tres i Francesc Guardiola, investigadors del Grup LIBIFOOD-UB)

LIBIFOOD és el grup de recerca en Lípids i Compostos Bioactius de la Universitat de Barcelona. Una de les seves línies de recerca té com a principal objectiu estudiar l’efecte de la dieta sobre diferents indicadors de salut intestinal, com són la capacitat per a absorbir nutrients i la funció epitelial de barrera.