Premis PITA a la Innovació Tecnològica Agroalimentària per a joves emprenedors

09.03.2022

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha llançat la 21a edició dels Premis PITA. Aquest premi vol distingir a les empreses agràries i les agroindústries que hagin incorporat innovacions que representin un nou producte, procés o gestió per a l’empresa, orientades a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses. La dotació és de 6.000 euros i hi ha una nominació de 2.000 euros per a cadascuna de les tres modalitats:

El termini de presentació als premis es del 25/02/22 fins el 02/05/22 (inclosos) i podeu presentar propostes en aquest link:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7225_Premi-a-la-Innovacio-Tecnologica-Agroalimentaria-PITA

El Premi per a les modalitats a l’empresa agrària i a l’agroindústria està destinat a les empreses i persones del sector agroalimentari, l’agroindústria i les seves entitats associatives que:

  • Hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics o de gestió innovadors, i que, com a conseqüència d’aquesta introducció, hagin obtingut un nou producte, o bé
  • Hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a l’economia, la seguretat de les persones, la qualitat, la seguretat alimentària, la preservació ambienta i les bones pràctiques.

El premi en la modalitat de jove emprenedor/a innovador/a està destinat als/a les joves empresaris/àries agraris/àries o agroalimentaris/àries de Catalunya que en el moment de presentar la sol·licitud, no tinguin més de 40 anys d’edat que hagin posat de manifest el seu esperit emprenedor i innovador en la seva trajectòria professional.

S’atorguen tres modalitats dotades, cadascuna d’elles, d’un premi de 6.000 euros així com també tres nominacions amb una dotació econòmica de 2.000 euros per a cadascuna d’elles.

Les modalitats són:

  • APremi a l’empresa agrària per la implementació d’innovacions dins del procés productiu o de gestió que siguin diferents per a d’altres empreses del sector.
  • BPremi a l’agroindústria per innovacions en els processos, la gestió o en els productes de primera transformació i/o conservació, així com de subministrament de factors de producció o serveis que intervinguin en la producció i/o transformació agroalimentària.
  • CPremi al/la jove/a emprenedor/a innovador/a per la implementació d’innovacions en l’empresa agrària o en l’agroindústria i per les característiques pròpies d’un /a emprenedor/a innovador/a.