Nova edició dels ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

01.10.2021

El passat 16 de setembre es va publicar la Resolució ACC/2791/2021, de 31 d’agost, per la qual es convoquen els ajuts a les activitats de demostració de transferència tecnològica (operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022) corresponents a 2021.

Els ajuts a les activitats de demostració tenen per objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels àmbits agrícola, ramader, forestal i agroalimentari de Catalunya, mitjançant la realització d’activitats de demostració; projectes demostratius; camps d’assaig; xarxes de parcel·les experimentals; explotacions pilot; projectes d’aplicació de tecnologies diferencials; projectes de validació i prototipatge de tecnologies enfocades al sector agroalimentari i forestal o activitats d’anàlisi sectorial i capitalització de projectes.

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) a través de l’operació 01.02.01 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 30 de novembre (inclòs), a través del tràmit telemàtic de l’ajut:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20946-Ajut-activitats-demostracio-transf-tecnol

Per a més informació d’aquests nous ajuts:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/05-formacio-innovacio/pla-anual-transferencia-tecnologica/enllacos-documents/fitxes-ajuts-demostracio/fitxers-binaris/fitxa-018-activitats-demostracio-bases-2021.pdf

Us recomanem també la Sessió informativa en línia que tindrà lloc el pròxim dimecres 6 d’octubre de 2021, on es farà un breu balanç de les tres convocatòries anteriors executades i es donarà a conèixer les novetats de la convocatòria 2021.

Podeu fer la inscripció en el següent link:

https://ruralcat.gencat.cat/c/document_library/get_file?uuid=6a196aca-61bd-45fe-ac8d-760396f92107&groupId=20181