Les xarxes d’R+D+I de Catalunya organitzen els “Dimarts de Formació”

25.01.2022

La Xarxa d’Innovació Alimentària “XIA”, juntament amb les xarxes d’R+D+I, Xarxa Marítima de Catalunya “BlueNetCat”, i Xarxa Energy for Society “XRE4S”, organitzen col·laborativament un programa formatiu especialitzat pels seus investigadors en els àmbits de la Valorització de Resultats de Recerca i la Comunicació de Transferència Tecnològica que es durà a terme durant l’anualitat 2022: els “DIMARTS DE FORMACIÓ”.

Els “Dimarts de Formació” contemplen un ampli programa formatiu impartit per diferents experts externs que permetran l’acompanyament i capacitació en emprenedoria i innovació, així com el desenvolupament d’eines per millorar la comunicació en tansferència tecnològica, dirigits als dels Grups de Recerca que formen part d’aquestes xarxes.

Aquesta activitat ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.