Les xarxes d’R+D+I de Catalunya organitzen el webinar “Solucions en economia circular”

29.07.2022

La Xarxa d’Innovació Alimentària “XIA”, juntament amb les xarxes d’R+D+I, Xarxa Marítima de Catalunya “BlueNetCat”, i Xarxa Energy for Society “XRE4S”, organitzen col·laborativament un webinar sobre “Solucions innovadores en Economia Circular” el pròxim 21 de setembre en format online.

En aquest webinar es donaran a conèixer els darrers avenços de la recerca en el camp de l’economia circular a la indústria, des d’un triple vessant: alimentació, aspectes marítims i energia, presentant les solucions tecnològiques més innovadores i els seus principals casos d’èxit.

Aquest webinar compta amb la col·laboració dels clústers dels diferents sectors implicats; el Clúster Foodservice de Catalunya, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster Bioenergia Catalunya (CBC) i el Clúster d’Aqüicultura (Acuiplus), amb l’objectiu de transferir coneixement al teixit productiu.

L´idioma de la jornada serà català.

L’esquema de la jornada és el següent:

12.00 h Benvinguda
12.10 h Exposició de 6 solucions en economia circular:

  • Laura Mejias​ (BETA – UVIC / XIA). “Estratègies per impulsar la transició de la indústria càrnica a la bioeconomia circular: Valorització i tractament d’aigües residuals i residus”.
  • Pedro Elez Martínez (TI2PA – UdL / XIA). “Desenvolupament de nous ingredients alimentaris: Valorització de co- i sub-productes de la indústria alimentària mitjançant tecnologies avançades de processat”
  • Amador Pérez-Tomas (ICN2/XRE4S). “Fotosíntesi artificial per a la captura de CO2”
  • Victor Ferreira (IREC/XRE4S) “La importancia de la economía circular para alargar la vida de los materiales clave para la transición energética”
  • Ioanis Katakis (URV/BlueNetCat): “Ús de microalgues pel tractament d’aigües residuals”
  • Alicia Estévez (IRTA/BlueNetCat): “Residus de la indústria cervesera i de conserves en pinsos per aqüicultura”


13.10h Clausura

Aquesta activitat ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i compta amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.