La XIA participa en l’estudi ‘La proteïna alternativa com a driver de canvi a la indústria alimentària a Catalunya’ impulsat per la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de Catalunya

25.02.2022

El passat dimecres 23 de febrer es va presentar l’estudi ‘La proteïna alternativa com a driver de canvi a la indústria alimentària a Catalunya: mapeig i anàlisi’ impulsat per la Direcció General d’Indústria de la Generalitat i en el que la Xarxa d’Innovació Alimentària ha tingut un paper destacat.

Les macro tendències d’increment de la població i de la demanda d’aliments mundials combinades amb accions en pro de la sostenibilitat fan que la proteïna alternativa sigui un sector incipient amb altes potencialitats de desenvolupament a Catalunya. Segons les Nacions Unides, la producció de carn a escala mundial s’hauria de duplicar l’any 2050.

Això no obstant, el sector carni té una alta petjada hídrica en el seu procés de producció mentre que les carns cultivades i les plant-based, tot i ser una innovació força disruptiva, poden augmentar molt l’eficiència productiva. Segons dades de la consultora ATKearney (2019) s’estima que al 2040, el 60% de les carns que consumirem no seran d’origen animal.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya aposta per la proteïna alternativa com a driver de canvi en la potent indústria alimentària de Catalunya. Per aquest motiu, ha preparat un estudi per fer un mapatge global de les potencialitats i capacitats de la proteïna alternativa a Catalunya.

La Xarxa d’Innovació Alimentària, com a representant de la recerca i la innovació alimentària, ha participat en aquest estudi en els Grups de Treball i ha elaborat també durant els últims mesos un complet mapatge de les capacitats tècniques i el know-how dels diferents Grups de Recerca que formen la XIA.

Com a resultat d’això, s’han detectat fins a 24 Grups de Recerca amb altes capacitats per desenvolupar projectes innovadors en els diferents passos de tota la cadena de valor: producció, transformació i consum.

En aquest sentit, durant la presentació dels resultats de l’estudi, es va destacar la feina feta per la XIA per poder fer un complet mapatge de les capacitats en l’àmbit de la recerca en el camp de la proteïna alternativa per poder exercir de palanca de canvi en aquest procés.

La XIA, a través dels seus Comitès d’Experts, està treballant per tirar endavant projectes col·laboratius de la mà de les administracions, l’empresa i la societat, per donar solucions innovadores als grans reptes del país, com és en aquest cas la proteïna alternativa.