LA XARXA

Transferència i recerca agroalimentària col·laborativa

La Xarxa d’Innovació Alimentària és la xarxa R+D+I de Catalunya en el sector agroalimentari, formada per més de 400 investigadors especialitzats de 13 entitats de recerca del país. Oferim solucions globals als reptes amb què es troba el sector, i posem a la seva disposició les nostres 16 plantes pilot distribuïdes en tot el territori, i tot el coneixement i la tecnologia sorgida dels 43 grups de recerca especialitzats que formen la xarxa.

La XIA recull els resultats i dinàmiques de valor de l’antiga Xarxa de Referència en Tecnologia dels Aliments de la Generalitat de Catalunya (XaRTA), entitat capdavantera en transferència de coneixements i tecnologia agroalimentària des del 1995. Així, apleguem tot l’estoc de coneixement i tecnologies obtingudes durant els últims anys en una àmplia Cartera de solucions tecnològiques Valoritzades en constant evolució.

El nostre objectiu és transformar el sistema de R+D+I alimentari des de la recerca, dinamitzant la col·laboració de tots els agents com som l’acadèmia, l’empresa, les administracions públiques i les entitats socials per assolir un major impacte econòmic i social.

La nostra feina és fer transferència i innovació, a través de l’impuls d’iniciatives de solució a reptes sectorials complexes i de valorització de resultats de recerca en els àmbits de la Nutrició i Salut, la Qualitat i Seguretat Alimentària, la Gastronomia i Qualitat Sensorial i la Sostenibilitat.

De la mateixa manera, també ens proposem esdevenir una veritable eina de referència tant per al sector com per a la societat, en tant que consumidors d’aliments, donant informació veraç i fonamentada sobre temes d’interès general relacionats amb la nutrició i l’alimentació.


Formen part de la XIA


La XIA en xifres

400 investigadors
13 entitats de recerca
43 Grups Recerca
16 plantes pilot


Un agent clau en la promoció de la recerca sostenible

Els objectius de la XIA van en la línea dels que marquen les principals organitzacions nacionals i internacionals, desde els ODS i l’Agenda 2030 de l’ONU, el projecte europeu EU Green Deal, el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026,   el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya (PRITAC),   o el recent Pla de Reactivació Econòmica i la Protecció Social de la Generalitat de Catalunya.

A través dels nostres Comitès d’Experts de les diferents àrees en les quals estem especialitzats, hem prioritzat els principals Reptes recollits en aquests plans estratègics. Seguint aquestes orientacions, des dels nostres grups de recerca i treballant de manera col·laborativa, cerquem les millors solucions tecnològiques per assolir aquests objectius globals.


Els Comitès d’Experts

La XIA s’organitza a través de Comitès d’Experts per cada Àrea d’Especialització que són qui estableixen els Eixos Estratègics que prioritza la xarxa. A través d’aquests comités, identifiquem solucions inspiradores i tendències disruptives, fomentem l’aprenentatge mutu sobre el sistema d’alimentació i definim visions i línies estratègiques.

Ens beneficiem d’una gran massa crítica en recerca formada per més de 400 investigadors que ens permet millorar la competitivitat dels productes i els processos de les empreses, garantint un desenvolupament i una recerca sostenibles per impulsar iniciatives de gran impacte social.

Els Comitès d’Experts de la XIA compta amb els següents representants:

QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Antonio José Trujillo, PhD (UAB)
Pere Gou, PhD (IRTA)

NUTRICIÓ I SALUT

Cristina Andrés-Lacueva, PhD (UB)
Mònica Bulló, PhD (URV)

GASTRONOMÍA I QUALITAT SENSORIAL

Robert Soliva, PhD (UdL)
Laia Badal (Fundació ALÍCIA)

SOSTENIBILITAT

Joan Colón, PhD (UVIC)
Anna Gras, PhD (UPC)


Els Grups de Recerca que formen la XIA

La Xarxa d’Innovació alimentària està formada per 43 grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya que formen una àmplia xarxa d’investigadors i equipaments especialitzats de gran impacte científic, econòmic i social.


La Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA) ha rebut un ajut del cofinançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, destinat a xarxes d’R+D+I i coordinat a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca.