Equipaments

Plantes Pilot i equipaments

La Xarxa d’Innovació Alimentària compta amb un ampli ventall de plantes pilot i equipaments tecnològics i experimentals disponibles per dur a terme projectes de recerca en el camp de la innovació alimentària. Aquests equipaments es troben distribuïts arreu del territori català en els diferents centres de recerca que disposen les institucions que formen la xarxa: UB, UAB, UPC, UdG, UdL, URV, UVIC, Fundació ALÍCIA, Fundació Miquel Agustí i IRTA.

16 PLANTES PILOT
9 FINQUES EXPERIMENTALS
5 HIVERNACLES
3 GRANGES EXPERIMENTALS
3 PLATAFORMES ÒMIQUES
4 HOSPITALS
6 SERVEIS CIENTÍFIC-TÈCNICS
2 CELLERS EXPERIMENTALS
6 CUINES EXPERIMENTALS
6 SALES DE TAST
2 BANC DE GERMOPLASMA

Dins l’estoc d’equipaments de la XIA també trobem diferents tipus de laboratoris especialitzats i altres equipaments més específics com: una planta de fabricació de pinsos, una formatgeria experimental o una granja d’insectes.

Tots aquests equipaments juntament amb els coneixements i l’expertesa dels més de 400 investigadors que formen part dels 43 grups de recerca de la XIA, configuren un ecosistema de recerca únic a Catalunya a l’abast dels diferents agents del sistema agroalimentari.