Noves solucions per a l’envasament al sector agroalimentari

Un envasat eficient és d’extrema importància per mantenir la qualitat durant el seu emmagatzematge, transport, comercialització, i ús final. L’envàs ha evolucionat d’exercir de simple barrera protectora, a ser un element funcional, que interacciona amb l’aliment, el seu entorn i el consumidor.

Avantatges

 • Resolució de problemes de distribució comercial
 • Millorar el manteniment de les propietats sensorials i nutricionals
 • Incrementar la vida útil millorant la seguretat alimentària
 • Estimular el procés de compra per part del consumidor

Solucions

 • Disseny de nous conceptes d’envàs, segons els criteris: Dietètic-nutricional, Convenience (usabilitat, manipulació, ració), Seguretat alimentària i Qualitat sensorial
 • Disseny de la imatge de l’envàs amb criteris de llegibilitat i impacte en el consumidor
 • Optimització de la vida útil mitjançant Materials d’envasament i Sistemes d’envasament).
 • Minimització d’aspectes negatius com la Migració de components de l’envàs cap a l’aliment o el Seguiment dels canvis produïts en el producte (aparença, color, pH, pèrdua per degoteig, microbiològics, …) i en l’envàs (aparença, mescla de gasos, propietats hermètiques, de segellat, mecàniques i de permeabilitat) durant la seva vida útil. 
 • Optimització dels envasos i sistemes d’envasament als processos tecnològics utilitzats (buit, altes pressions, envàs asèptic, microones, cocció / assecat, …)

Sistemes d’envasament

 • Buit: Eliminació de gasos d’l’envàs
 • Atmosferes modificades (MAP): Substitució d’aire en l’envàs per una barreja fixa de gasos que minimitza l’ús d’additius i conservants. Les modificacions en composició no es corregeixen durant l’emmagatzematge.
 • Atmosferes controlades (CAP): Manteniment de la composició de l’atmosfera durant emmagatzematge, bé hagi estat modificada o no prèviament

Tipus d’envasos

 • Envasos passius: Protecció d’agressions externes.
 • Envasos actius: Capacitat de resposta de l’envàs davant els canvis que es produeixen.
 • Envasos intel·ligents: Ús d’algun component o material d’l’envàs per registrar i subministrar informació relativa a l’historial i estat de l’envàs i / o de l’aliment a l’consumidor.
 • Envasos comestibles: redueix l’ús de plàstics i disminueix l’ús d’additius i conservants.
 • Envasos skin: Una pel·lícula transparent envolta el producte (skin) i realça la seva presentació, i a més els components del producte queden fixats per la pel·lícula skin amb el que manté la forma i l’aspecte de fresc.

Equips tecnològics especialitzats

Línia d’envasat asèptic:

 • Envasadora termosegelladora (buit, skin o MAP): 4 safates per cicle
 • Envasadora skin (buit o skin): d’1 a 9 safates per cicle
 • Tanc asèptic per a fluids (600L)
 • Equip d’envasat asèptic Tetra Brik Aseptic 9 (200 ml)

Línia d’envasat:

 • Envasadores al buit i MAP:
 • Envasadora NIMCO manual multiformat per a aliments líquids (200, 250, 500 i 1000ml)
 • Envasadora per a aliments particulats Tetra Recard
 • 48 microcàmeres CAP (200 L)  
 • 3 càmeres CAP (23 m3)