Tècnic/a Superior expert en anàlisi de cicle de vida i avaluació de la sostenibilitat

Universitat de Vic
 |  10.06.2021
 • Referència: 21FUBPASTSTCE1410
 • Tipus plaça: FUB
 • Any acadèmic: 2021
 • Inici Convocatòria: 08-06-2021
 • Final Convocatòria: 22-06-2021

Descripció:

La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca una persona especialista en l’avaluació de la sostenibilitat de productes i processos.
El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” en el marc de dos projectes Europeus: H2020 RAWMINA – “Integrated innovative pilot system for Critical Raw Materials recovery from mines wastes in a circular economy context” i H2020 VIVALDI – “Innovative bIo-based chains for CO2 valorisation as added-value organIc acids”, com a principal responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació de la sostenibilitat de les tecnologies desenvolupades en el marc del projecte. El/la candidat/candidata també podrà col·laborar en altres projectes, tant competitius com de transferència amb empreses i administracions.

Funcions i tasques:

 • Responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació i optimització de la sostenibilitat en projectes competitius: Sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
 • Responsable tècnic en projectes de transferència i consultoria amb empreses (tan a nivell nacional com internacional). Realització de Declaracions Ambientals de Producte, Petjades de carboni (producte i organització, etc.), estats no financers, etc.

Requisits

 • Títol cicle formatiu Nivell CFGS en àmbit de química, medi ambient o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Coneixement de la metodologia d’anàlisis de Cicle de vida i aplicació d’eines per a la sostenibilitat de productes i processos.
 • Domini de software d’anàlisis de cicle de vida, en especial OpenLCA (també Gabi i/o SimaPro).

Altres Requisits

 • És necessari tenir carnet de conduir
 • Disponibilitat per a viatjar

Es valorarà

 • Llicenciatura en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars.
 • Doctorat en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars.
 • Participació prèvia en projectes competitius de recerca
 • Coneixements d’anàlisis de Cicle de Costos i Anàlisis de Cicle de Vida Social
 • Coneixements en indicadors de circularitat
 • Domini avançat d’Excel i VBA
 • Coneixements en programació, especialment Python (Pandas, NumPy, Flask, etc.)

Competències

 • Assoliment: Preocupacio per l’ordre i la qualitat
 • Gestió de l’equip: Treball en equip i cooperació
 • Gestió personal: Compromís amb l’organització
 • Influència: Networking
 • Pensament: Aprenentatge i utilització dels coneixements

S’ofereix

 • Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Eventual
 • Jornada a Temps Complet
 • Salari brut anual: 27.858,45
 • Contracte a temps complet durant 2 anys amb possibilitat d’extensió.