Business Developer al Centre Tecnològic BETA

Universitat de Vic
 |  30.06.2021
 • Inici Convocatòria: 22-06-2021
 • Final Convocatòria: 06-07-2021

Descripció:

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un perfil de business developer que pugui realitzar tasques de captació d’oportunitats i de promoció per atraure nou finançament competitiu al Centre.

El/la candidat/a seleccionat haurà de conèixer bé els detalls dels diversos programes de finançament competitius, sobretot els Europeus, com ara Horizon Europe, Interreg, PRIMA, LIFE, etc, i donar suport als investigadors del centre en la preparació de noves propostes competitives tant coordinades des del Centre com també en aquelles on participem simplement com a socis.

Funcions específiques

 • Redacció de propostes d’alta qualitat per atraure fons de finançament competitius Europeus, seguint les bases de les diverses convocatòries.
 • Elaboració de pressupostos de propostes d’acord amb els requisits de les bases de la convocatòria.
 • Principal contacte amb els socis i coordinació de l’elaboració de la proposta pel cas de projectes coordinats.
 • Principal contacte amb el coordinador en el cas de projectes on es participi com a soci.
 • Assistència a esdeveniments informatius de les convocatòries per a la captació d’oportunitats.
 • Suport als investigadors dels centre en l’elaboració de propostes competitives.

Requisits

 • Titulació universitària en l’àmbit medi ambient, enginyeria, biotecnologia o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Coneixement dels principals programes de finançament Europeu (H2020 (ara Horitzó Europa), Interreg, LIFE, etc).
 • Experiència en la redacció de propostes competitives, preferiblement havent treballat en altres centres de recerca o departaments d’universitats.
 • Facilitat de comunicació i networking amb anglès, català i castellà.
 • Capacitat de relació i treball en equip, orientació a resultats i pro activitat.
 • Capacitat d’organització. Habilitat i responsabilitat per treballar en terminis molt ajustats.

Altres Requisits

 • És necessari tenir carnet de conduir
 • Disponibilitat per a viatjar

Es valorarà

 • Màster i Doctorat en els àmbits del medi ambient, enginyeria o similars.
 • Experiència en l’obtenció de dades de mercat, rellevants pel desenvolupament de les propostes i projectes.
 • Coneixement del sector agroalimentari i de les seves necessitats.
 • Coneixements tècnics de tecnologies ambientals per a la valorització de residus.
 • Experiència en l’elaboració d’estudis de mercat.
 • Coneixement d’altres llengües.

Competències

 • Assoliment: Iniciativa
 • Gestió de l’equip: Lideratge
 • Gestió personal: Compromís amb l’organització
 • Influència: Networking
 • Pensament: Orientació estratègica

S’ofereix

 • Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Eventual
 • Jornada a Temps Complet
 • Salari brut anual: 30.524,70

Contracte a temps complet per 3 anys i possibilitat d’estabilització passat aquest període.