Beca de Doctorat al Grup de Recerca LiBiFOOD

Universitat de Barcelona
 |  13.07.2021

La Tesis Doctoral formarà part del projecte MCBYFATS finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Agencia Estatal de Investigación).

Es tracta d’un projecte coordinat amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb l’objectiu global d’estudiar la utilització de subproductes greixosos rics en àcids grassos de cadena mitja per a l’alimentació d’animals monogàstrics (gallines, pollastres i peixos) amb especial atenció als seus efectes sobre la inflamació intestinal i sobre la composició i qualitat dels aliments obtinguts a partir d’ells (ou, carn i filet de peix).

Les tasques a desenvolupar durant el Doctorat inclouen, entre altres:

 • Cerca bibliogràfica
 • Avaluació de la funció intestinal de barrera en cultius cel∙lulars
 • Anàlisi químic de mostres per tècniques generals de laboratori, GC‐FID, GC‐MS i HPLC‐FLD.
 • Avaluació estadística dels resultats per tècniques univariants i òmiques
 • Presentació de resultats en congressos internacionals i redacció d’articles científics.
 • Possibilitat d’estances a l’estranger.

Condicions contractuals: 2 períodes consecutius:

1) Contracte com a Tècnic/a de Recerca (sou brut aprox 1250 €/mes). Fins a 6 mesos
2) Posteriorment, 3 anys condicionats a l’obtenció d’un ajut/beca pre‐doctoral tipus APIF‐UB o FI‐Generalitat, o fins 4 anys cas d’una beca FPU‐ Ministerio de E Ciencia, Innovación y Universidades. Sou en funció de les condicions establertes en cada convocatòria.

Requisits:

Formaciò Acadèmica:

 • Graduats en Farmàcia
 • Graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments que hagin cursats (o estiguin finalitzant) un Màster
  Oficial
 • Graduats en Química o Biologia que hagin cursat (o estiguin finalitzant) un Màster Oficial

Expedient acadèmic: superior a 8

Es valorarà:

 • Ser autor de publicacions científiques o comunicacions a congressos
 • Premis acadèmics i beques de recerca prèvies
 • Estances d’ intercanvi (Erasmus o similars)
 • Haver participat en alguna activitat de recerca
 • Bon nivell d’anglès

Incorporació: A partir del 15 d’Octubre de 2021.


Lloc de treball: Combinació de períodes entre:

 • Campus de la Alimentació de Torribera – Universitat de Barcelona. Av Prat de la Riba, 171. 08921 Santa Coloma de Gramenet (aprox 80% de la tesi Doctoral
 • Facultat de Farmàcia i Ciències de la Alimentació‐ Campus Diagonal UB. Av Joan XXIII, 27‐31. 08028 Barcelona (aprox 20% de la Tesi Doctoral)

Interessats, enviar Curriculum Vitae (en el que figuri la nota mitja) i carta de motivació a: fguardiola@ub.edu
(Data límit 23 de Juliol de 2021)