Presentació del projecte PECT “Girona, Sistema Alimentari Sostenible” amb la participació de la Universitat de Girona i l’IRTA

30.06.2021

Ahir es va presentar Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona, Sistema Alimentari Sostenible” que aposta pel desenvolupament de solucions innovadores que incrementin la rendibilitat d’activitats relacionades amb la producció, transformació i distribució d’aliments per possibilitar d’aquesta manera incidir en la sostenibilitat social i mediambiental dels sistemes de producció d’aliments al llarg de tota la cadena de valor a la demarcació de Girona.

La sol·licitud d’aquest projecte va ser coordinada pel Campus Alimentació i Gastronomia de la UdG, que dirigeix Carmen Carretero, directora també de la Xarxa d’Innovació Alimentària. Es tracta d’un projecte liderat per la Diputació de Girona en el que hi participen les entitats mebres de la XIA, Universitat de Girona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), juntament amb l’Unió de Pagesos de Catalunya, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, les fundacions privades DRISSA, Mas Xirgu i Emys i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà.

L’import total concedit ha estat de de 3,1M €, amb un cofinançament del 50% dels fons FEDER 2014-2020 i del 25% de la Diputació de Girona.

Aquesta proposta s’alinea amb l’estratègia territorial i sectorial desenvolupant l’àmbit d’especialització sectorial Sistemes Alimentaris Sostenibles fixat en l’estratègia RIS3CAT de la demarcació de Girona i és coherent amb l’àmbit sectorial líder de la RIS3CAT “Indústria alimentària”. Té com abast territorial el conjunt de la demarcació de Girona i respon i planteja objectius i actuacions que donen resposta a la diagnosi i plantejaments estratègics previs realitzats a la demarcació de Girona pel que fa al sistema alimentari del territori.